معرفی شرکت پترو گستر فرتاک

شرکت پترو گستر فرتاك فعالیت هاي خود را از سال 1385 با نام پتروگستر ازنا در حوزه هاي صنعتی و نفت وگازآغاز نمود و تاکنون موفق به اجراي پروژه هاي متعدد براي کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی شده است.
این شرکت تجربیات ارزنده اي را در اجراي پروژه هاي کارفرمایانی نظیر شرکت ذوب آهن ارومیه، ماشین سازي پارس، نیروگاه گناوه، پارس کیهان، راك شیمی و ... در زمینه اجراي مخازن سقف ثابت، سقف شناور، تحت فشار، خطوط لوله و اسکلت فلزي با متریال هاي مختلف داشته و توانسته رضایت کامل آنها را فراهم آورد.
شرکت پتروگستر فرتاك با ورود به دهه دوم فعالیت خود تغییرات بنیادي در نظام مدیریتی و اجرایی خود ایجاد نموده و با تقویت ساختار مهندسی و بازرگانی، از یک شرکت صرفاً اجرایی تبدیل به یک شرکت مهندسی واجرا شده است .

واحد طراحی و مهندسی :

انجام فعالیتهاي طراحی و مهندسی تفصیلی در پروژه هاي نفت و گاز به شرح زیر در این بخش صورت می پذیرد:
-طراحی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد مخازن سقف ثابت ، مخازن سقف API650 و 620 API شناور و مخازن دوجداره فلزي
- طراحی مخازن تحت فشار بر اساس کد طراحی ASME
- طراحی برج هاي خنک کننده فرایندي
- طراحی راکتور هاي شیمیایی
- طراحی سازه و سوله هاي صنعتی
- طراحی خطوط(PIG Launchers and Receivers) -
-طراحی سیستم توپکرانی
- طراحی پکیج هاي فرایندي
- انتخاب پمپ و کمپرسور
– - طراحی فونداسیون مخازن DIKE wall

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد طراحی و مهندسی:

- Manual design TANK جهت طراحی مخازن ذخیره
- PV ELITE جهت طراحی ظروف تحت فشار
- TEKLA STRUCTUREجهت مدل سازي و تهیه نقشه هاي ساخت سازه هاي صنعتی
- SAP جهت طراحی سیویل و سازه : 2000
- SAFE جهت طراحی سیویل و سازه
- ETABS جهت طراحی سیویل و سازه
- PDMS جهت طراحی و مدل سازي پلنت هاي نفت و گاز
- CAESAR II جهت تحلیل تنش در خطوط
- Nozzle Pro (PRG جهت طراحی تحلیل تنش بر روي نازل ها و قطعات : 2015
- HYSIS جهت طراحی فرایندي وتهیه نقشه هاي فرایندي
- ASPEN ONE جهت طراحی فرایندي وتهیه نقشه هاي فرایندي
- B-JAC جهت طراحی مبدل هاي حرارتی
- HTRI جهت طراحی حرارتی مبدل هاي حرارتی
- COMPRESS جهت طراحی تجهیزات ثابت صنایع نفت و گاز : 6258
- Auto Cad جهت تهیه نقشه هاي اجرایی و ساخت