اعضاء هیات مدیره

عباس قادری

مدیرعامل وعضو هیات مدیره

مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی

حاجی سرلک

رئیس هیات مدیره

مهندسی مکانیک

بهزاد سرلک

نائب رئیس هیات مدیره

مهندسی عمران