کارفرما

سازه صنعت ماندگار

کارفرما اصلی

خاتم الانبیاء

موضوع پروژه

ساخت ونصب مخزن فولادی 42000 مترمکعبی ام الدبس بستان

تعداد دستگاه

1

وزن (تن)

1200

شماره قرار داد

———

سال قرار داد

1396/08/05

پروژه های مرتبط